Work

Inovacijski vaučer za razvoj robotskih sustava u proizvodnji kompozitnih stupova

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

www.strukturnifondovi.hr

 

OPIS PROJEKTA

Tvrtka Domitran Novitas d.o.o. je u veljači 2020. započela s provedbom projekta „Inovacijski vaučer za razvoj robotskih sustava u proizvodnji kompozitnih stupova”. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 27. veljače 2020., a Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu sredstava za “ Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.03.0051 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Realizacijom predloženog vaučera omogućuje  se inovativnija organizacija procesa prijavitelja koja će omogućiti efikasniju proizvodnu infrastrukturu za razvoj proizvoda i usluga u području strojarskog i kemijskog naprednog inženjerstva, te omogućiti povećano ulaganje u R&D poduzetnika iz ciljanog industrijskog sektora. Transfer znanja znanstveno-istraživačkog sektora u poduzetnički sektor ostvaren ovim vaučerom, doprinijeti će razvoju inovativnih, RDI aktivnosti prijavitelja kroz primijenjena istraživanja i njihovu komercijalizaciju te posljedično doprinijeti povećanju proizvodnih kapaciteta i poslovnih rezultata prijavitelja, a time i povećanju konkurentnosti MSP-a u RH.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je omogućavanje uvođenja novog, strojnog načina izrade standardiziranih proizvoda tvrtke Domitran Novitas d.o.o. koji se trenutno izrađuju ručno. Uvođenjem strojne obrade odvajanjem čestica omogućiti će se zahtijevana ponovljivost proizvodnog procesa i potrebna kvaliteta proizvoda.

Kao rezultat predložene aktivnosti, Korisniku je ostvaren temelj za izradu inovativnog, moderniziranog postupka izrade ponovljivih otvora na površinama od kompozita, koji će osim rasvjetnih tijela imati primjenu i u proizvodnji drugih proizvoda iz njegova asortimana (pročistačima zraka i vode, segmentalnim otvorima na spremnicima i konstrukcijama). Realizacijom predloženog vaučera omogućena je i inovativna organizacija proizvodnog procesa Korisnika koja će omogućiti efikasniju proizvodnu infrastrukturu za razvoj proizvoda i usluga u području proizvodnog i kemijskog naprednog inženjerstva, te omogućiti povećano ulaganje u R&D poduzetnika iz ciljanog industrijskog sektora.

Razdoblje provedbe: 27.2.2019. – 27.8.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 93.750,00 HRK

Iznos EU potpore: 52.500,00 HRK

Kontakt: Zoran Domitran (info@domitran.hr)